Satser DE NYE SATSER ER PÅ VEJ

Befordringsgodtgørelse 2005
  • kørsel indtil 20.000 km om året     
  • kørsel udover                                 
  • Egen cykel/EU-knallert                  
 

 

Skattefri rejsegodtgørelse  2005

Ved rejse i Danmark eller udlandet med overnatning udbetales kr. XXX pr. døgn til kost og småfornødenheder samt kr. XXX pr. påbegyndt time for tilsluttede rejsedage.

Hvis der modtages fri kost, reduceres satsen med 15 - 30 & 30 % for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad. Uanset reduktionen, kan arbejdsgiveren altid udbetale et beløb på indtil 25 % til dækning af småfornødenheder. Dette gælder også selv om rejseudgifterne dækkes skattefrit efter regning.

Bundfradrag i skatteberegningen

2005

Bundfradrag ved mellemskat

Bundfradrag ved topskat

Alle der er fyldt 18 år

Børn/unge under 18 år