Profil


Nordenskov Revision er beliggende i Nordenskov, ca. 16 km. øst for Varde.

Vi har eksisteret siden 1985 og siden 1994 har jeg haft Inge Marie Graversgaard ansat som revisorassistent.

Vi er medlem af Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) og kan som registreret revisionsfirma påtage os lovpligtig revision af aktie- og anpartsselskaber m.m.

På grund  af  den  komplicerede skattelovgivning  vil  man, ved selv meget begrænset erhvervsmæssig virksomhed, (f. eks. udlejning af et parcelhus) kunne tjene penge ved at lade en revisor udarbejde skatteregnskab og selvangivelse med virksomheds- skatteordning. 

Vores kunder varierer lige fra mellemstore handelsvirksomheder til håndværkere samt kiosker.

Firmaet har anskaffet den nyeste teknologi indenfor edb-området, og er således også parat til at servicere kunderne gennem  udveksling af Edb-data.

Firmaet har stor erfaring i udarbejdelse af budgetter, periodeopgørelser, årsregnskaber, generationsskifte, støtteordninger m.v. indenfor såvel selskaber, private virksomheder som landbrug, fiskeri, gartneri og byerhverv.

Du kan få et honoraroverslag her.

Endvidere udsender vi kvartalsbladet "Revisor Informerer" til vore kunder, læs mere om hvad bladet kan omhandle .

Det vil altid være muligt at få hjælp ved akut opståede problemer og spørgsmål!

Med venlig hilsen

NORDENSKOV REVISION
Britta Kubel Jensen

Registreret revisor F.R.R.

 

Startside Næste